Lidmaatschap


Men kan zich aanmelden als lid van de vereniging door het inschrijfformulier in te vullen en getekend af te leveren bij een van de bestuursleden van de PV of bij P&O. De verschuldigde contributie à € 5,00 per maand zal vanaf de maand van inschrijving van je salaris worden ingehouden.

Als lid van de vereniging kun je bij diverse bedrijven leuke kortingen krijgen op je aankopen. Voor vragen kun je terecht bij de bestuursleden van de vereniging.

Lidmaadschap PV (niet EMO Personeel)

Er wordt al een paar jaar gevraagd aan de PV of ook niet EMO-medewerkers lid kunnen worden van de personeelsvereniging. Vanaf 1 juli 2017 is het ook mogelijk voor niet-EMO personeel om lid te worden van de Personeelsvereniging EMO. Hier zijn wel een aantal extra voorwaarden aan verbonden:

  • Om als niet EMO-er in aanmerking te komen moet je bij EMO gewerkt hebben of moet je bij EMO te werk gesteld zijn.
  • Je moet een aanvraag doen bij het PV bestuur. Het bestuur zal de aanvraag beoordelen. Je kunt hiervoor het inschrijfformulier gebruiken. Deze is sowieso nodig om na goedkeuring de administratie te voltooien.
  • Het lidmaatschap moet aan het begin van het jaar voor het gehele jaar betaald worden (momenteel 12*€5=€60).
  • Als je halverwege het jaar lid wil worden, dan moet je in één keer het bedrag over maken voor de resterende maanden van het jaar (€5 p.m.) + het gehele volgende jaar (€60)
  • Mocht je halverwege het jaar stoppen met werken bij EMO, dan mag je dat jaar nog lid blijven, mits je natuurlijk de jaarcontributie betaald hebt.

Beëindiging lidmaatschap

Het opzeggen van je lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te gebeuren. Je dient dit te doen uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van het verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 01 januari t/m 31 december.  Correspondentie hiertoe dien je te richten aan het bestuur van de vereniging.

Tevens dient de lidmaatschapspas ingeleverd te worden (indien ontvangen) voor het aflopen van het lidmaatschap. Als aan het hiervoor gestelde niet wordt voldaan zal de contributie inhouding gewoon doorgang vinden, tot alles geregeld is.

Let wel dat door het niet opvolgen van de hier bovengestelde regels het lidmaatschap bij het ingaan van een nieuw verenigingsjaar, ook een jaar doorloopt.